Send oss en forespørsel

Internkontroll / serviceavtaler

Hvem er ansvarlig?

Forskriften sier at den som er ansvarlig for bedriften skal sørge for internkontroll i form av systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Det vil si at det er bedriftens eget ansvar å sikre at man følger myndighetspålagte HMS-krav. Internkontroll elektro handler om å sikre arbeidsplassen og forebygge brann og ulykker forårsaket av det elektriske. For å sikre at kontrollen gjøres riktig og av kvalifiserte elektrikere med oppdatert fagkompetanse, velger mange å kjøpe denne tjenesten.

Sikkerhet for ditt næringsbygg og borettslag/sameie

Med internkontroll fra El Team Nord er du sikret at alle myndighetspålagte forskrifter blir fulgt. Da vil bedriften operere med et trygt og energi-effektivt elektrisk anlegg. Som deres elektriker hjelper vi dere å få et internkontrollsystem på elektro som er trygt, sikkert og som holder elanlegget oppdatert. Å følge opp det elektriske anlegget gir også reduserte vedlikeholds- og reparasjonskostnader samt redusert energiforbruk. Det viktigste er at internkontrollen sørger for en trygg hverdag for alle i bygget.

Fordelen ved å inngå avtale om internkontroll med El Team Nord AS er blant annet:

 • Vi skreddersyr tilbud etter dine behov.
 • Din bedrift forholder seg til faste kontaktpersoner.
 • Bedriften får regelmessig og profesjonell oppfølging av det elektriske anlegget.
 • Vi har erfarne fagfolk med solid kompetanse som også er sertifisert gjennom Det Norske Veritas og Nemko. Det tilfredsstiller krav i NEK 405-4, herunder
  • NEK 405-1 Termografering
  • NEK 405-2 Bolig
  • NEK 405-3 Næring
 • Forebygger brann og skade på bygning og anlegg.
 • Forebygger ulykker og skader på personell.
 • Får informasjon om ny teknologi og løsninger som gir lavere energikostnader og bedre inneklima.
 • Vi er punktlige og pålitelige og leverer etter avtale med kunde.

Enkle digitale løsninger med full tilgang for deg som kunde:

Vår kjede, El-proffen, har utviklet et digitalt system som gir kunden full oversikt over, status, avvik, bestilling av reparasjoner og varsling om neste kontroll. Med alt samlet på et sted er dette oversiktlig og ryddig, også for bedrifter med flere lokasjoner. Dere kan også legge inn egne dokumenter. Dokumentene er sikret lagring i minst 5 år ihht lovkrav.

Brannsikkerhet / termografering

Vi utfører termografering for å avdekke temperaturavvik rundt viktige installasjoner. Termografering er et svært aktuelt tiltak i forbindelse med internkontroll og vedlikehold av el-anlegg. Med denne teknikken kan det avdekkes feil i fordelingsanleggene før det oppstår problemer.

Det benyttes et varmekamera som omsetter temperaturer og temperaturendringer til et synlig bilde, slik at det blir skaffet til veie verdifull informasjon om de aktuelle anleggenes tilstand. Med grunnlag i dette kan det så utføres vedlikehold direkte på enkeltkomponenter. I tillegg til økt driftssikkerhet kan termografering derfor gi store besparelser i form av lavere vedlikeholdsutgifter.

Redusert forsikringspremie:

Mange forsikringsselskap verdsetter at man har systematisk internkontroll av det elektriske anlegget. De tilbyr ofte redusert forsikringspremie til bedrifter som kan vise til avtale med sertifisert kontrollør. (Sjekk avtale)

 

 

VAKT

Våre servicebiler er tilknyttet 24 timers vaktordning. Trenger du hjelp utenfor normal arbeidstid – ring vår vakttelefon:
755 90 090

Kontakt Serviceavdelingen firmapost@elteamnord.no

Stian Ramberg
sr@elteamnord.no